E8 Mini-PC


***The Shipping List of E8 Suit***

E8 Mini-PC                                                      1 PCS                                             
Serical Cable,USB Download Cable                        Each 1 PCS        
Quick Start Guide  1 PCS
DVD 1 PCS
Warranty Card 1 PCS 
Dedicated Packing Box  1 PCS 

收缩